Logo

VFI News 26 kwietnia 2020 r

Ludność żydowska daleko mniej niż przed Holokaustem

„Mówcie do serca Jeruzalemu: ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego, i że wziął z ręki Pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje.“ Izajasz 40,1-2

Według raportu opublikowanego przed tygodniem przez izraelski Urząd Sadystyczny w końcu 2018 roku ludność żydowska wyniosła 14,7 miliona na całym świecie. Przeddzień dnia pamięci o Holokauście podane informacje na całym świecie liczba ludności wyznania mojżeszowego wynosiła poniżej tej kiedy w 1939 krótko przed II Wojną Światową wynosiła 16,6 miliona ludzi. Krótko przed założeniem państwa żydowskiego było 11,5 miliona, z których tylko 650.000 mieszkało w Izraelu. Z końcem 2028 roku Żydów było 14,7 miliona, a 45,6% z nich mieszka w Izraelu. Druga co do wielkości społeczność żydowska mieszka w USA. To znaczy 6,7 miliona. Kolejną jest we Francji z 450.000 Żydów. (VFI News) Znamy tragiczne rozdziały z przeszłości, kiedy ludność żydowska była minimalizowana z powodu antysemityzmu, nienawiści i przemocy

„A przyprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą odziedziczyli ojcowie twoi, i osiędziesz ją, i będzieć dobrze czynił, i rozmnoży cię nad przodki twoje.“ – 5. Mojż. 30,5

Syreny dla ofiar Holokaustu

We wtorek, 21.04.2020 o godzinie 10:00 na dwie minuty zawyły syreny w całym Izraelu. Ludzie stanęli w zadumie by upamiętnić 6 milionów Żydów, ofiar Holokaustu. Wszyscy piesi i cały ruch samochodowy zatrzymali się by uczcić ofiary nazistowskiego ludobójstwa, który wymordował jedną trzecią całej społeczności żydowskiej. (VFI News)

Rivlin porównuje antysemityzm do rozprzestrzeniania się koronawirusa

Wieczorem 20.04.2020 izraelski prezydent Reuven Rivlin wysłał przesłanie nagrane na wideo z okazji dnia pamięci o Holokauście, podczas gdy zwykle wita zaproszonych gości na te uroczystości. W tym roku zgodnie z zaleceniem ministra zdrowia nie było to możliwe. Rivlin powiedział: „Drodzy bracia i siostry, drodzy ci z was, którzy przeżyli Holokaust – także w drugim i trzecim pokoleniu, drogie rodziny, drodzy współmieszkańcy! W zeszłych tygodniach wydawało się jakby świat się zatrzymał. Obecnie całą uwagę angażuje temat koronowirusa od jednej stacji do drugiej. Dlatego niestety nie możemy się dzisiaj wieczorem spotkać, tak jak o robimy co roku na placu Warszawskiego Ghetta w Jad Waschem. Z powodu obecnego zagrożenia nie możemy sobie jednak pozwolić na zapomnienie przeszłych wydarzeń. Musimy pamiętać. Pamiętamy. Dalej będziemy pamiętać i to z powodu przyszłych pokoleń. Zagrożenie dnia dzisiejszego nie zaciemnia nam znaczenia przeszłości. Dokładnie przed 75 laty otworzyły się wrota piekła. Wiosną w 1945 roku, kilka miesięcy po zatrzymaniu pieców w Auschwitz zaświeciło słońce w Bergen Belsen i innych obozach. Dla 6 milionów braci i sióstr było to za późno. Kiedy wyzwoliciele zobaczyli obozy, widzieli piekło na ziemi. Ciała leżały na ziemi a wybiedzeni ludzie biegali wokół tego. Byli jak chodzące trupy wygodzeni i bez wody, wyczerpani i chorzy. Ich rodziny byli zabici i spaleni, byli zmasakrowani lub uznani za zaginionych. Stracili wszystko nawet zdolność płakania.

Drodzy współmieszkańcy, to był ludzki duch, który zwyciężył nad Holokaustem. Bestia nazizmu zwyciężyła ludzkie ciało, ale nie ducha. Na ścieżce łez w dolinie cienia, podzielonym świecie każdy akt solidarności uważany był za śmierć tego dnia, za ucieczkę z piekła. Nasi siostry o bracia zaryzykowali swoje życie by ratować najsłabszych. Żaden z Żydów, który uciekł z tego piekła nie robił tego by pomóc też każdemu innemu. Udowodnili, że nawet w najgorszym miejscu podstawą żydowskiego systemu wartości jest współodpowiedzialność. Obecna pandemia, nie rozróżnia między ludźmi. Podkreśla, że my, ludzie czujemy współodpowiedzialność w bezkompromisowej walce z antysemityzmem i nienawiścią, która rozszerza się wśród ludzi jak wirus.

(VFI News) ” I dowiecie się, żem Ja jest w pośród Izraela, a żem Ja Panem, Bogiem waszym, a że niemasz inszego; boć nie będzie pohańbiony lud mój na wieki.“ – Joel 2,27

Trump wzywa do całego tygodnia pamięci o Holocauście

Prezydent USA Donald Trump wezwał w piątek 17.04.2020 do tygodnia „pamięci ofiar Holokaustu”. Mówił dalej o staraniach jego rządu i ciągłej walce z antysemityzmem i rasizmem. Tydzień pamięci rozpoczął się w niedzielę 19.04.2020. Jom HaSchoah, dzień pamięci, rozpoczął się, jak wszystkie żydowskie święta w poprzedzający wieczór. Prezydent Trump podkreślił, że wśród zamordowanych było 6 milionów żydowskich kobiet, dzieci i mężczyzn, którzy wszyscy razem mieli być elementem „ostatecznego rozwiązania” trzeciej rzeszy. Powiedział, że Żydzi w Ameryce i dzisiaj są prześladowani i wskazał na wydany przez niego w 2019 roku ustawę o istniejących przepisach antydyskryminujących na uniwersytetach. Przepis ten zajmuje się atakami na Żydów z powodu rasy, ewentualnie dlatego, że łączy ich wspólna narodowa identyfikacja. (VFI News)

Korona wirus prowadzi do silnego wzrostu antysemityzmu

podczas wybuchu pandemii doszło do dużego wzrostu antysemityzmu, stwierdził Mosze Kantor z Kantor Center. Kantor piastuje rolę prezydenta europejskich żydowskich kongresów. Dalej mówił w poniedziałek 20.04, że od początku pandemii Covid-19 ilość oskarżeń Żydów gwałtownie wzrosła. Żydzi są jako osoby i naród odpowiedzialni za rozszerzenie się choroby, albo że czerpią z tego profity. Mowa przypomina średniowiecze, kiedy Żydzi tak samo byli oskarżani o roznoszenie chorób, zatruwanie studni i kontrolowanie gospodarki. Kantor jest zatroskany, że ten ekstremizm z powodu pandemii jeszcze bardziej się nasili. „Obok prób kontrolowania wirusa, i staraniach zapobieżenia kryzysowi gospodarczemu, nie może społeczność międzynarodowa faktu, że w polityce i społeczeństwie widać już początki kryzysu” – dodał. (VFI News)

„Więcej jest tych, którzy mię mają w nienawiści bez przyczyny, niż włosów na głowie mojej; wzmocnili się ci, którzy mię wygubić usiłują, a są nieprzyjaciółmi mymi niesłusznie; czegom nie wydarł, musiałem nagradzać.” – Psalm 69,5

Izrael ma nowy rząd

W poniedziałek 20.04.2020 Benjamin Netanjahu i szef partii Biało-Niebieskiej Benny Ganz poinformowali, że doszli do porozumienia, dzięki czemu możliwe będzie utworzenie rządu. Trzy wybory w ciągu kilku miesięcy doprowadziły do zastoju, wręcz paraliżu i strach przed czwartymi wyborami przeważył. Od marca ciągną się rozmowy. Według umowy półtora roku premierem będzie Netanjahu, a półtora Ganz, który powiedział, że dopóki nie wyjaśni się sprawa zarzutów korupcyjnych obecnego premiera, to on nie będzie firmował takiego rządu. Pandemia połączyła obu rywali. (VFI News)

Cały długi rok Izrael nie był zdolny do podjęcia ważnych decyzji. Wysocy urzędnicy w ministerstwach narzekali, że nie mogą rozpoczynać nowych projektów. Ważne działania nie mogły być stosowane, długoplanowe zamiary nie mogą zacząć być realizowane. Ministerstwo gospodarki nie mogło rozpocząć reformy obniżenia kosztów działania. Nie było też możliwe powołanie wysokich urzędników i szefów policji. Wszystko było zamrożone. Proszę módlcie się za nowy izraelski rząd. Oby był mocny. Oby najwyżsi urzędnicy potrafili razem pracować i mieli strategię postępowania z pandemią. – 1. Tymoteusz 2,1-4, Jakuba 1,5

Nazwa Izrael skreślona z nowego tłumaczenia Biblii

Nowe zrewidowane duńskie tłumaczenie Biblii „Chrześcijańska Biblia skreśliła 60 wzmianek o Izraelu. W jednym przypadku użyto słowa „Izrael” i to niezalenie czy chodzi o kraj czy lud. Izrael jest więc krajem lub ludem Żydów. W innych miejscach słowo Żydzi zostało całkowicie wykreślone, nawet bez zastąpienia go innym rzeczownikiem. Tłumacze pracujący nad tym wydaniem tłumaczyli, że nawiązanie do Izraela jest obce kulturowo albo dla odróżnienia starożytnego Izraela od współczesnego państwa. Inne jednak słowa użyte w oryginale są np. Egipt. (Arutz 7, VFI News)

Mamy pytania; pierwsze: czy nie jest to ukryty antysemityzm? Drugie: jak pewien uczony swego czasu powiedział, Bóg napisał tylko jedną księgę – Biblię. Wiele rzeczy w Biblii ma charakter proroczy, wiele o Izraelu i całym świecie. Są prorocze wypowiedzi o Izraelu, ludu i ziemi. Wydaje sią to głupim wykreślenie nazwy Izrael z jakiegokolwiek powodu. „A jeśliby kto ujął ze słów księgi proroctwa tego, odejmie też Bóg część jego z księgi żywota i z miasta świętego, i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze.“ – Objawienie 22,19

Błogosław Izrael w kryzysie

My z Wizji dla Izraela znów zwracamy się do was, naszych wiernych czytelników i darczyńców. Pomóż Izraelowi w tej sytuacji zagrożenia. My pracujemy dzień noc by pomóc potrzebującym. Nigdy jeszcze nie było tak pilnych potrzeb jak w tym trudnym czasie i wyzwania by prosić o datki. Milion pracowników przemysłu turystycznego i ich rodziny szukają nagle pracy. Potrzebujemy pilnie ponadnaturalnego Bożego Zaopatrzenia, aby kontynuować różne humanitarne projekty. Tu możesz zapoznać się z nimihttps://www.visionforisrael.com/de/projekte. Dziękujemy wam z całego serca ze teraz stoicie po stronie Izraela.

„Czy nie płakałem z innym w dzień smutku? Współczuła z biedakiem ma dusza.” -. Hiob 30,25; 1 Koryntian 15,58