Logo
Artykuł 1 z 9

Ludność żydowska daleko mniej niż przed Holokaustem

„Mówcie do serca Jeruzalemu: ogłaszajcie mu, że się już dopełnił czas postanowiony jego, że jest odpuszczona nieprawość jego, i że wziął z ręki Pańskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje.“ Izajasz 40,1-2

Według raportu opublikowanego przed tygodniem przez izraelski Urząd Sadystyczny w końcu 2018 roku ludność żydowska wyniosła 14,7 miliona na całym świecie. Przeddzień dnia pamięci o Holokauście podane informacje na całym świecie liczba ludności wyznania mojżeszowego wynosiła poniżej tej kiedy w 1939 krótko przed II Wojną Światową wynosiła 16,6 miliona ludzi. Krótko przed założeniem państwa żydowskiego było 11,5 miliona, z których tylko 650.000 mieszkało w Izraelu. Z końcem 2028 roku Żydów było 14,7 miliona, a 45,6% z nich mieszka w Izraelu. Druga co do wielkości społeczność żydowska mieszka w USA. To znaczy 6,7 miliona. Kolejną jest we Francji z 450.000 Żydów. (VFI News) Znamy tragiczne rozdziały z przeszłości, kiedy ludność żydowska była minimalizowana z powodu antysemityzmu, nienawiści i przemocy

„A przyprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą odziedziczyli ojcowie twoi, i osiędziesz ją, i będzieć dobrze czynił, i rozmnoży cię nad przodki twoje.“ – 5. Mojż. 30,5