Logo
Artykuł 7 z 9

Nazwa Izrael skreślona z nowego tłumaczenia Biblii

Nowe zrewidowane duńskie tłumaczenie Biblii „Chrześcijańska Biblia skreśliła 60 wzmianek o Izraelu. W jednym przypadku użyto słowa „Izrael” i to niezalenie czy chodzi o kraj czy lud. Izrael jest więc krajem lub ludem Żydów. W innych miejscach słowo Żydzi zostało całkowicie wykreślone, nawet bez zastąpienia go innym rzeczownikiem. Tłumacze pracujący nad tym wydaniem tłumaczyli, że nawiązanie do Izraela jest obce kulturowo albo dla odróżnienia starożytnego Izraela od współczesnego państwa. Inne jednak słowa użyte w oryginale są np. Egipt. (Arutz 7, VFI News)

Mamy pytania; pierwsze: czy nie jest to ukryty antysemityzm? Drugie: jak pewien uczony swego czasu powiedział, Bóg napisał tylko jedną księgę – Biblię. Wiele rzeczy w Biblii ma charakter proroczy, wiele o Izraelu i całym świecie. Są prorocze wypowiedzi o Izraelu, ludu i ziemi. Wydaje sią to głupim wykreślenie nazwy Izrael z jakiegokolwiek powodu. „A jeśliby kto ujął ze słów księgi proroctwa tego, odejmie też Bóg część jego z księgi żywota i z miasta świętego, i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze.“ – Objawienie 22,19