Logo
Artykuł 6 z 7

Izrael wyłącza chrześcijańską stację

28.6. miejscowe urzędy poinformowały, że nowy kanał GOD TV został wyłączony, ponieważ w jego planie nie podano, że będzie ewangelizował. Hebrajskojęzyczna stacja Shelanu emitowana była od końca kwietnia za pośrednictwem GOT TV, co było zawarte w siedmioletniej umowie. A jednak w tym tygodniu został ona wyłączona, jak poinformował Asher Biton przewodniczący izraelskiej rady telewizji kablowej i satelitarnej, zwracała się ona do Żydów i zawierała chrześcijańskie przesłanie. „We wniosku o pozwolenie napisano, że główną stacja kieruje się do chrześcijan” – oświadczył Biton. Shelanu należy do jednych z największych chrześcijańskich sieci i obecna jest w co najmniej 200 krajach. Stacja wyraziła niezadowolenie z powodu „nieprofesjonalnej decyzji“ rady i chce się odwołać. Ewangelizacja nie jest przeciw prawu, dopóki nie koncentruje się na niepełnoletnich i nikogo nie zmusza do płacenia pieniędzy. (Fox, VFI News)

Proszę módlcie się żeby Dobra Nowina rozszerzała się na cały Izrael i poza niego. „„A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: Nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając, rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą.“ – Łukasz 19:39-40