Logo

VFI News 5 Lipca 2020

Co najmniej dziewięciu proirańskich wojowników zginęło podczas rzekomego nalotu izraelskiego

„Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej.“ Izajasz 2,4

Co najmniej dziewięciu członków proirańskiej bojówki zginęło w ostatnią sobotę wieczorem podczas nalotu rzekomo Izraela na bazy w syryjskim Abu Kamal, zaledwie kilka godzin po tym jak Ismail Ghaani, głównodowodzący Al-Quds, podległych irańskiej gwardii rewolucyjnej. Syryjskie obserwatorium przestrzegania praw człowieka (SOHR) wyjaśnił, że wśród dziewięciu zabitych czterech było obywatelami syryjskimi. Według irańskiej agencji informacyjnej Ghaani pojechał do al-Bukamal żeby dokonać wizytacji. Miasto jest znane ze szmuglu broni; tam Iran posiada siatki proirańskiej milicji. Agencja zanieściła fotkę Al-Bukamala choć szybko ją usunęła, to wiadomość poszła w świat. Podczas wizyt Ghaani miał przemowę, w której zarzucił Izraelowi i USA, że założyły ISIS, oba kraje to kryminalne reżymy, których spiski nadal działają. (Jerusalem Post, VFI News)

Specjalne naczynia pokazują żydowską historię po zniszczeniu świątyni przez Rzymian

Nowe wyniki badań pokazują, jak toczyło się życie w kraju Izraela po zniszczeniu świątyni w Jerozolimie przez Rzymian. Używanie naczyń z kamienia kredowego w było bardzo rozpowszechnione i nagle ustało po zniszczeniu miasta w 2. stuleciu a nie przed tą datą. Naczynia te zgodne były z wymogami czystości rytualnej. Według niej kamienne naczynia trudno było zanieczyścić, podczas gdy gliniane trudno było oczyścić. (Jerusalem Post, VFI News)

„A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem.“ – 1. Kor. 11,2

Iran: Gospodarka załamała się z powodu sankcji USA i pandemii koronawirusa

Według danych MFW przychody Iranu w tym roku wyniosą 1,8 miliarda Euro, 30 razy mniej niż przed nałożeniem sankcji. Teraz Iran sprzedaje mniej niż 200.000 beczek ropy dziennie, a czasem nawet 100.000. W roku 2018 było to prawie 4 miliony dziennie. Co najmniej 40% irańskiego budżetu bazuje na ropie, do tego dochodzi spora część z rafinacji ropy. Irański minister finansów przyznał: „Na surowej ropie nie zarabiamy”. Nawet gdyby sankcje zostały usunięte, kraj szybko się nie podniesie”. Musimy znaleźć nowe źródło dochodów. Przed wybuchem pandemii deficyt budżetu wynosił 70%. Z końcem czerwca reżym podał, że na wirusa zmarło 125 osób. Irańska waluta (Rial) dalej poszedł w dół, a inflacja według banku centralnego wyniosła 41,3 %. Dotąd jest 10 milionów ludzi w Iranie bez pracy, to jest współczynnik prawie 20%. (INN, VFI News)

Proszę módlcie się by rząd Iranu został osłabiony i żeby lud irański otrzymał pomoc i żeby ludność odwróciła się od nienawiści.

Niemiecki wywiad: „Iran wspiera antysemityzm i ogromną nienawiść dla Izraela. “

Jak podał berliński urząd ochrony konstytucji w raporcie z dnia 25.06. „Antysemityzm i nienawiść dla Izraela jest bardzo dotowana w islamskiej republice. „Przywódca irańskiej rewolucji, Ajatollah Khomeini wielokrotnie określał Izraela jako „małego szatana” i otwarcie nawoływał do zniszczenia go. Antysemityzm jest częścią polityki państwa i państwowej ideologii. Zarówno rząd Obamy, jak i Trumpa zaliczają irański reżym do największych sponsorów terroryzmu na świecie. (Jerusalem Post, VFI News)

Proszę módlcie się żeby plany złego, zniszczenia ludu bożego spełzły na niczym. Oby ci wszyscy którym urągają dla iie ia Bożego zostali zniszcvzeni zgodnie z 2 Księgą Samuela 22,31 i Psalmem 62. Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.” – 1. Jana 4,20

Atak cybernetyczny zakłócił galę otwarcia izraelskiej filharmonii online

To był prawdopodobnie specjalny atak internetowy transmisji otwarcia izraelskiej filharmonii, przez co sygnał nie dotarł do 13.000 zameldowanych słuchaczy na całym świecie. Gala służyć miała zebraniu środków na pomoc orkiestrze w trudnym czasie po pandemii. Jednak strony internetowe orkiestry i jej partnera Medici.TV zamilkły w niedzielę po południu. Krótko po koncercie wyemitowano wideo na YouTube. Zagrano krótkie utwory wykonane przez muzyków filharmonii i przyjaciół. Dyrygował nowy dyrygent Lahav Shani. Zagrali Pinchas Zukerman i Amanda Forsyth, Yefim Bronfman, Itzhak Perlman, Evgeny Kissin, András Schiff, Gil Shaham, Chen Reiss i Martin Frost. (INN, VFI News)

„Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych; i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu”.– Kolosan 3,16

Izrael wyłącza chrześcijańską stację

28.6. miejscowe urzędy poinformowały, że nowy kanał GOD TV został wyłączony, ponieważ w jego planie nie podano, że będzie ewangelizował. Hebrajskojęzyczna stacja Shelanu emitowana była od końca kwietnia za pośrednictwem GOT TV, co było zawarte w siedmioletniej umowie. A jednak w tym tygodniu został ona wyłączona, jak poinformował Asher Biton przewodniczący izraelskiej rady telewizji kablowej i satelitarnej, zwracała się ona do Żydów i zawierała chrześcijańskie przesłanie. „We wniosku o pozwolenie napisano, że główną stacja kieruje się do chrześcijan” – oświadczył Biton. Shelanu należy do jednych z największych chrześcijańskich sieci i obecna jest w co najmniej 200 krajach. Stacja wyraziła niezadowolenie z powodu „nieprofesjonalnej decyzji“ rady i chce się odwołać. Ewangelizacja nie jest przeciw prawu, dopóki nie koncentruje się na niepełnoletnich i nikogo nie zmusza do płacenia pieniędzy. (Fox, VFI News)

Proszę módlcie się żeby Dobra Nowina rozszerzała się na cały Izrael i poza niego. „„A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: Nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając, rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą.“ – Łukasz 19:39-40