Logo
Artykuł 2 z 7

Specjalne naczynia pokazują żydowską historię po zniszczeniu świątyni przez Rzymian

Nowe wyniki badań pokazują, jak toczyło się życie w kraju Izraela po zniszczeniu świątyni w Jerozolimie przez Rzymian. Używanie naczyń z kamienia kredowego w było bardzo rozpowszechnione i nagle ustało po zniszczeniu miasta w 2. stuleciu a nie przed tą datą. Naczynia te zgodne były z wymogami czystości rytualnej. Według niej kamienne naczynia trudno było zanieczyścić, podczas gdy gliniane trudno było oczyścić. (Jerusalem Post, VFI News)

„A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem.“ – 1. Kor. 11,2