Logo

VFI News 28 września 2021

Schag Sameach!

Siedmiodniowe święto namiotów kończy się 27.09.2021. Przypomina on czas na pustyni, kiedy Izraelici mieszkali w namiotach.

„W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia, i podźwignę ją z ruin, i odbuduję ją jak za dawnych dni“ – Amos 9,11

Módlcie się z nami o utrzymanie więzi w rodzinach, o miłość i dobrobyt żydowskiego ludu.

Dziesiątki tysięcy żołnierzy IDF poszło w zamyśleniu do Jerozolimy

W ostatnich kliku tygodniach dziesiątki izraelskich żołnierzy poszło odwiedzić stare miasto, czasem w dzień częściej jednak w nocy by odbyć coroczny rytuał święta pojednania. W tym roku Jom Kippur wypada na 16.09. * Obyły się tzw. Selichot-Reisen tradycyjne modlitwy pokutne na Jom Kippur. Niektórzy Żydzi rozpoczęli w tym tygodniu wypowiadać te modlitwy miesiąc przed Rosch HaSchana, inni robią to tydzień przed żydowskim Nowym Rokiem. * Dla izraelskiej armii te wycieczki nie tylko do Jerozolimy, ale i do Safed nie mają wyłącznie religijnego charakteru. Ale jednostki bez wyraźnie wyznaniowego rysu biorą chętnie udział w tych wycieczkach. (Times of Israel, VFI News)

„tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują..“ – Hebrajczyków 9,28

Izraelczycy w Lod zostali uwolnieni z noclegu w namiotach, ponieważ Arabowie zniszczyli ich szałasy

Izraelczycy uwolnili się z nakazu noclegu w szałasach, ponieważ Arabowie zniszczyli ich szałasy. W historii zwykle w Lod mieszkali w dwóch trzecich i Żydzi jednej trzeciej Arabowie; bezprzykładna współegzystencja. Ta sielanka skończyła się w maju, kiedy Arabowie zorganizowali rozruchy atakując Żydów na ulicach. Żydzi zareagowali podobnie, czyli też z przemocą. 11.05.2021 premier Netaniahu ogłosił stan wyjątkowy. Zaatakowane zostały trzy synagogi. Był to pierwszy raz kiedy od 1966 roku Izrael przejął kontrolę nad arabskimi gminami. W ostatnich dniach przed dniami namiotów żydzi rozpoczęli budowę namiotów. Zostali oni obrzucani kamieniami. Pojawiły się zdjęcia z podpisami: ”nowy sport walki w Lod: z niszczenie żydowskich namiotów „zniszczenie żydowskich Sukkot”. Członek Knesetu Nir Orbach: szałas jest symbolem naszej krótkiej żywotności na ziemi i pokazuje, że musimy zaufać naszemu Ojcu w niebie. Oby Bóg powstrzymał ręce, które niszczyła te szałasy. Wzywam izraelską policję o złapania tych wandali.” (i365, VFI News-)

Muzułmański lekarz rozdzielił żydowskie bliźniaki

Pewien lekarz z Londynu oświadczył dumny, że udało mu się rozdzielić bliźniaki syjamskie. Pokazuje to, że z lalkarskiego punktu widzenia wszyscy jesteśmy jedno. Współpracownicy uniwersytetu Soroka w Beershebie rozdzieliły zrośnięte bliźnięta z sukcesem chociaż jeszcze nie przeprowadzały takiej operacji. Najkwaśniejsze było właściwe połączenie naczyń krwionośnych. (Times of Israel, VFI News)

Przysłów 17,17 i 1. Piotr 2,24

Izrael ułatwia wjazd dla zaszczepiony turystśów z paszportem covidowym

Tylko zaszczepieni turyści lub ozdrowieńcy po okazaniu „paszportu covidowego” mogą od października stosunkowo łatwo wjechać do Izraela. Tak wynika z oświadczenia UE i Izraela. W ten sposób zaszczepieni lub ozdrowieńcy mogą wjechać do Izraela i innych krajów, które biorą w tej tej akcji udział. W ten sposób turystyka znów może rozwijać się w Europie. (Jerusalem Post, VFI News)

Egipt zaprasza izraelskiego prezydenta pierwszy raz od dziesięciu premiera na rozmowy

Izraelski premier Naftali Bennettn spotkał się w poniedziałek z egipskim prezydentem Abdelem Fatahem El-Sisi w Scharm El-Scheich. To było pierwsze oficjalne spotkanie od ponad dziesięciu lat. W roku 2011 były premier Netaniahu spotkał się byłym prezydentem Husni Mubarakiem. (Times of Israel, VFI News)

proszę módlcie się o przyjaźń między Izraelem i sojusznikami.

Szef rosyjskiej mafii w Izraelu ujęty

20.09 izraelska policja poinformowała, że szef tzw. rosyjskiej mafii został ujęty. Sukces akcji zasadzał się na informacjach pozyskanych przez agentów. * Michael Tansky, 38, został ujęty razem z grupą innych osób. Proszę módlcie się o sprawiedliwość (Times of Israel, VFI News)

Artykuły w poszczególnych punktach niekoniecznie odzwierciedlają opinie wydawcy, staramy się by dać świadectwo prawdzie i raportować sytuację Żydów i diaspory i mamy nadzieję, że te informacje pomogą wam modlić się z określonym celem.  

Segnet Israel

Danke für eure treue Unterstützung für Israel im Gebet und im Geben, auch jetzt nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien.

1. Korinther 15,58