Logo
Artykuł 1 z 9

Schag Sameach!

Siedmiodniowe święto namiotów kończy się 27.09.2021. Przypomina on czas na pustyni, kiedy Izraelici mieszkali w namiotach.

„W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia, i podźwignę ją z ruin, i odbuduję ją jak za dawnych dni“ – Amos 9,11

Módlcie się z nami o utrzymanie więzi w rodzinach, o miłość i dobrobyt żydowskiego ludu.