Logo
Artykuł 2 z 9

Dziesiątki tysięcy żołnierzy IDF poszło w zamyśleniu do Jerozolimy

W ostatnich kliku tygodniach dziesiątki izraelskich żołnierzy poszło odwiedzić stare miasto, czasem w dzień częściej jednak w nocy by odbyć coroczny rytuał święta pojednania. W tym roku Jom Kippur wypada na 16.09. * Obyły się tzw. Selichot-Reisen tradycyjne modlitwy pokutne na Jom Kippur. Niektórzy Żydzi rozpoczęli w tym tygodniu wypowiadać te modlitwy miesiąc przed Rosch HaSchana, inni robią to tydzień przed żydowskim Nowym Rokiem. * Dla izraelskiej armii te wycieczki nie tylko do Jerozolimy, ale i do Safed nie mają wyłącznie religijnego charakteru. Ale jednostki bez wyraźnie wyznaniowego rysu biorą chętnie udział w tych wycieczkach. (Times of Israel, VFI News)

„tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują..“ – Hebrajczyków 9,28